Câu đối tết
Câu đối tết

Tên miền Việt Nam

01/01/2013 00:00:00 22

Tên miền Việt Nam
Mục lục

Bảng giá đăng ký tên miền Việt Nam

 

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký(1)
(không chịu thuế)
(1)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế
(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa bao gồm thuế VAT)
(3)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
(4)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
(1+2+3)+(3)*10%
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(2+4)+(4)*10%
.vn 100.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 460.000 đ
.net.vn / .com.vn / .biz.vn 100.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 570.000 đ 360.000 đ
.gov.vn / .org.vn / .edu.vn / .health.vn / .ac.vn / .int.vn 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 370.000 đ 210.000 đ
.info.vn / .pro.vn 10.000 đ 50.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 280.000 đ 160.000 đ
.name.vn 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
.id.vn (New) 10.000 đ 50.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 72.000 đ
.io.vn (New) 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
.ai.vn (New) 100.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 570.000 đ 360.000 đ
Tên miền địa giới hành chính
(.haiphong.vn / .hanoi.vn /
.hochiminh.vn / ...)
50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 370.000 đ 210.000 đ
Tên miền tiếng Việt có dấu (muabán.vn / côngtyhig.vn / ...) 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
Tên miền 1 ký tự .vn 100.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.320.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền 2 ký tự .vn 100.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.320.000 đ 10.110.000 đ

 

Bảng giá chuyển (tranfer) tên miền Việt Nam về HIG

Transfer Tên miền .VN
về HIG
Phí transfer
(1)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế
(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
(3)
Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1+2+3)+(3)*10%
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn / .com.vn / .biz.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn / .org.vn / .edu.vn / .health.vn / .ac.vn / .int.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.info.vn / .pro.vn Miễn phí 50.000 đ 100.000 đ 160.000 đ
.name.vn Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
Tên miền địa giới hành chính
(.haiphong.vn / .hanoi.vn /
.hochiminh.vn / ...)
Miễn phí 100.000 đ 100.000 đ 210.000 đ
Tên miền tiếng Việt có dấu (muabán.vn / côngtyhig.vn / ...) Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
Tên miền 1 ký tự .vn Miễn phí 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền 2 ký tự .vn Miễn phí 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ

Ghi chú:
+ (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.
+ Thời gian gia hạn nộp phí duy trì là 20 ngày kể từ khi tên miền hết hạn.

 

Dịch vụ đi kèm tên miền Việt Nam
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel Miễn phí
Domain forwarding Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn Miễn phí

 

Trang chủ
Chuyên viên tư vấn
Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

0225.777477 nhánh 1
Phụ trách SEO, Facebook - Mr. Quyết

Phụ trách SEO, Facebook - Mr. Quyết

0225.7774777 nhánh 4
Phòng kỹ thuật website

Phòng kỹ thuật website

0225.7774777 nhánh 2
Hỗ trợ quản trị web

Hỗ trợ quản trị web

0225.7774777 nhánh 2
Hỗ trợ quản trị Fanpage

Hỗ trợ quản trị Fanpage

0225.7774777 nhánh 2
Kế toán - Ms. Thảo

Kế toán - Ms. Thảo

0225.7774777 nhánh 3
Than phiền, góp ý dịch vụ

Than phiền, góp ý dịch vụ

0888.876.444 0225.7774777 nhánh 9
Vị trí Công Ty
0904.945.840
Click để gọi ngay cho tôi - messenger Click để gọi ngay cho tôi - zalo