Tên miền (Domain)

Tên miền (Domain)

 

Bảng giá đăng ký tên miền Việt Nam

 

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký(1)
(không chịu thuế)
(1)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế
(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa bao gồm thuế VAT)
(3)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
(4)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
(1+2+3)+(3)*10%
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(2+4)+(4)*10%
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ .int.vn
Tên miền địa giới hành chính (ví dụ: .haiphong.vn , .hanoi.vn, ...)
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
Tên miền tiếng Việt có dấu 0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ
Tên miền 1 ký tự .vn 200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền 2 ký tự .vn 200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ

 

Transfer Tên miền .VN
về HIG
Phí transfer
(1)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế
(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
(3)
Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1+2+3)+(3)*10%
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ .int.vn
Tên miền địa giới hành chính (ví dụ: .haiphong.vn , .hanoi.vn, ...)
Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.name.vn Miễn phí 30.000 đ 20.000 đ 52.000 đ
Tên miền tiếng Việt có dấu Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
Tên miền 1 ký tự .vn Miễn phí 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền 2 ký tự .vn Miễn phí 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ

Ghi chú:
+ (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.
+ Thời gian gia hạn nộp phí duy trì là 20 ngày kể từ khi tên miền hết hạn.

 

Dịch vụ đi kèm
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel Miễn phí
Domain forwarding Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn Miễn phí

 

Bảng giá đăng ký tên miền quốc tế

 

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.com Miễn phí 320.000 đ 250.000 đ
.net Miễn phí 340.000 đ 280.000 đ
.org Miễn phí 350.000 đ 320.000 đ
.info Miễn phí 420.000 đ 400.000 đ
.us Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.biz Miễn phí 305.000 đ 290.000 đ
.cc Miễn phí 535.000 đ 480.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 1.770.000 đ
.eu Miễn phí 300.000 đ Không được phép transfer
.me Miễn phí 710.000 đ 650.000 đ
.tel Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.ws Miễn phí 652.000 đ 590.000 đ
.name Miễn phí 235.000 đ 215.000 đ
.tv Miễn phí 830.000 đ 750.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mn Miễn phí 1.185.000 đ 1.085.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.co Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.ca Miễn phí 385.000 đ 360.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.540.000 đ 2.330.000 đ
.com.ru Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.pro Miễn phí 385.000 đ 340.000 đ
.sx Miễn phí 880.000 đ  
.pw Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.nl Miễn phí 227.000 đ 193.000 đ
.rest Miễn phí 950.000 đ  
.bar Miễn phí 2.977.000 đ  
.associates Miễn phí 730.000 đ  
.media Miễn phí 730.000 đ  
.lease Miễn phí 1.186.000 đ  
.kaufen Miễn phí 1.654.000 đ  
.toys Miễn phí 1.184.000 đ  
.town Miễn phí 730.000 đ  
.university Miễn phí 1.183.000 đ  
.uk Miễn phí 220.000 đ 169.000 đ
.accountants Miễn phí 2.400.000 đ 4.200.000 đ
.actor Miễn phí 890.000 đ 2.500.000 đ
.attorney Miễn phí 890.000 đ 2.663.000 đ
.audio Miễn phí 3.020.000 đ 4.468.000 đ
.berlin Miễn phí 1.480.000 đ 1.200.000 đ
.bharat Miễn phí 240.000 đ 220.000 đ
.bid Miễn phí 770.000 đ 705.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.070.000 đ 2.800.000 đ
.blue Miễn phí 364.000 đ 319.000 đ
.build Miễn phí 1.775.000 đ 1.608.000 đ
.capetown Miễn phí 650.000 đ 590.000 đ
.casa Miễn phí 650.000 đ 590.000 đ
.christmas Miễn phí 1.620.000 đ 1.400.000 đ
.click Miễn phí 250.000 đ 180.000 đ
.cn Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.cn.com Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.co.com Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.co.de Miễn phí 270.000 đ 240.000 đ
.com.de Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.consulting Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.cooking Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.country Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.credit Miễn phí 2.340.000 đ 2.005.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.690.000 đ 3.290.000 đ
.cricket Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.degree Miễn phí 1.036.000 đ 950.000 đ
.dentist Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.diet Miễn phí 3.048.000 đ 2.600.000 đ
.durban Miễn phí 650.000 đ 520.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.engineer Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.fashion Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.fishing Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.flowers Miễn phí 3.150.000 đ 2.800.000 đ
.forsale Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.garden Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.gift Miễn phí 474.000 đ 420.000 đ
.global Miễn phí 1.770.000 đ 1.550.000 đ
.green Miễn phí 2.220.000 đ 2.003.000 đ
.guitars Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.haus Miễn phí 739.000 đ 660.000 đ
.help Miễn phí 680.000 đ 620.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.135.000 đ 2.850.000 đ
.horse Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.host Miễn phí 2.124.000 đ 1.805.000 đ
.hosting Miễn phí 8.500.000 đ 567.000 đ
.ink Miễn phí 730.000 đ 650.000 đ
.investments Miễn phí 2.180.000 đ 1.990.000 đ
.jobs Miễn phí 3.550.000 đ 3.249.000 đ
.joburg Miễn phí 650.000 đ 595.000 đ
.juegos Miễn phí 8.930.000 đ 8.190.000 đ
.kim Miễn phí 385.000 đ 353.000 đ
.lawyer Miễn phí 885.000 đ 809.000 đ
.link Miễn phí 250.000 đ 193.000 đ
.loans Miễn phí 2.338.000 đ 2.140.000 đ
.london Miễn phí 1.107.000 đ 1.020.000 đ
.luxury Miễn phí 14.180.000 đ 12.520.000 đ
.menu Miễn phí 888.000 đ 804.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.184.000 đ 1.085.000 đ
.nyc Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.ooo Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.party Miễn phí 711.000 đ 630.000 đ
.pics Miễn phí 680.000 đ 619.000 đ
.pictures Miễn phí 325.000 đ 289.000 đ
.pink Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.press Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.property Miễn phí 5.484.000 đ 2.821.000 đ
.pub Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.quebec Miễn phí 880.000 đ 800.000 đ
.red Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.rocks Miễn phí 282.000 đ 240.000 đ
.rodeo Miễn phí 740.000 đ 670.000 đ
.sagathan Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.sc Miễn phí 2.515.000 đ 2.300.000 đ
.science Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.sexy Miễn phí 1.273.000 đ 1.160.000 đ
.shabaka Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.social Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.software Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.soy Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.space Miễn phí 450.000 đ  
.surf Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.tattoo Miễn phí 846.000 đ 567.000 đ
.tires Miễn phí 2.352.000 đ 2.100.000 đ
.tokyo Miễn phí 415.000 đ 380.000 đ
.trade Miễn phí 722.000 đ 689.000 đ
.uno Miễn phí 445.000 đ 399.000 đ
.vc Miễn phí 990.000 đ 899.000 đ
.vegas Miễn phí 1.480.000 đ 1.350.000 đ
.vodka Miễn phí 694.000 đ 620.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.webcam Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.website Miễn phí 474.000 đ 403.000 đ
.wedding Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.wiki Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.xyz Miễn phí 280.000 đ 263.000 đ
.rest Miễn phí 950.000 đ 850.000 đ
.sx Miễn phí 880.000 đ 805.000 đ
.date Miễn phí 880.000 đ  
.top Miễn phí 280.000 đ 250.000 đ
.win Miễn phí 667.000 đ  

Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm VAT

Dịch vụ đi kèm
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel Miễn phí
Domain forwarding Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn Miễn phí

Khi transfer (chuyển) tên miền về HIG quản lý, Quý khách được cộng thêm 1 năm duy trì

 

A. Quy định đặt tên miền?

 

  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần .com, .net, .org, .info).
  • Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
  • Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-).
  • Tên miền của bạn không cần bắt đầu bằng http:// hoặc www hay http://www.

 

 

B. Để có một tên miền tốt, cần phải theo những quy tắc?

 

Tên miền là do bạn tự chọn. Tuy nhiên, để có một tên miền ấn tượng và hiệu quả bạn nên chọn theo một số quy tắc sau:

 

 1. Đặt tên ngắn gọn và dễ nhớ

 Bạn có thể đặt tên miền ngắn, dễ nhớ theo tên đầy đủ của công ty bạn, bạn nên chọn tên miền ngắn nhất có thể được (hp.com, fpt.vn, vnnic.vn, vnws.com...). Tên miền ngắn thì dễ nhớ, dễ gõ địa chỉ, và dễ dàng khi cần thiết kế nhãn hiệu, logo. Bạn sẽ dễ dàng để nhớ các tên như fpt.vn, hp.com, bank.com, Business.com. Bạn cũng có thể nhớ những tên đặc biệt như Yahoo.com, Google.com. Những tên miền có một ý nghĩa đặc biệt, ngắn gọn hoặc gắn liền đến thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bạn và khi phát âm dễ nghe, dễ đọc thì sẽ dễ nhớ hơn.

 

 2. Tên miền liên quan đến Thương hiệu, sản phẩm, tên Công ty của bạn.

 Điều này bạn thường lựa chon khi đặt tên miền, tuy nhiên lại không dễ thực hiện. Nếu như bạn không thể tìm chính xác tên miền như tên doanh nghiệp, sản phẩm, thương hiệu của bạn. Hãy  tìm một tên nói lên chức năng, công việc chính hay mô tả tính độc đáo của doanh nghiệp bạn. Bạn có thể ghép các ký tự lại hoặc bạn cũng có thể xem xét khả năng dùng các tên miền có phần đuôi là .BIZ, .INFO nếu không tìm được tên có phần đuôi VN,.COM,.NET.,ORG.

 

 3. Tên miền xây dưng theo kiểu "bao vây"

 Ðăng ký nhiều tên miền theo kiểu "bao vây" để không ai có thể đăng ký tên miền giống của bạn cả cách viết lẫn cách đọc. Với rất nhiều phần đuôi của tên miền hiện nay, nguời sử dụng interrnet phần lớn vẫn quen thuộc với những tên miền VN, .com, .net, .org. Nếu khách hàng mục tiêu của bạn là toàn cầu, tên miền .COM, .NET, .VN sẽ có lợi cho bạn. Bạn nên quan tâm đến tên miền .VN, vì đây là tên miền quốc gia Việt Nam. Bạn nên chọn đăng ký các tên miền theo kiểu "bao vây" để không ai đăng ký tên miền của bạn.

 

 4. Không gây nhầm lẫn.

 Một tên miền hay không nên chọn tương tự hoặc dễ gây nhầm lẫn với tên miền sẵn có. Nếu tên miền sẵn có là một thương hiệu đã được đăng ký, bạn có thể gặp rắc rối khi sử dụng tên miền tương tự. Một khía cạnh cần phải lưu ý là tên miền của bạn cần phải dễ đọc khi bạn phải đọc tên miền cho ai đó qua điện thoại. Đừng dùng các dấu (-) trong tên miền của bạn (trừ khi bắt buộc ), bởi vì rất dễ nhầm lẫn khi đọc và và gõ các tên miền loại này.

 

 5. Khó viết sai.

 Tên miền ngắn gọn, chọn theo các tư vấn trên và theo vần, dễ đọc, dễ nhớ thì khả năng viết sai ít xảy ra. Vì khi tên miền dài, rắc rối, khó nhớ, bạn sẽ mất đi nhiều khách hàng truy cập vào website của bạn.

 

 Một tên miền hay sẽ giúp bạn thu hút nhiều khách hàng quan tâm đến website của bạn, tên miền ấn tượng sẽ gây nhiều chú ý hơn.

 

Cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền việt nam, tên miền quốc tế, tư vấn lựa chọn tên miền
Hỗ trợ online icon

Tư vấn thiết kế web, SEO, QC, ...

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0904.945.840 / 0888.876.444


Phụ trách SEO, Facebook - Mr. Quyết

0225.7774777 nhánh 4

Phụ trách Kỹ thuật website - Mr. Huy Anh

0225.7774777 nhánh 2

Hỗ trợ quản trị web - Ms. Diệp

0225.7774777 nhánh 2

Hỗ trợ quản trị Fanpage - Ms. Hương & Ms. Hợp

0225.7774777 nhánh 2
0904.945.840
zalo icon
Trang chủ
Hỗ trợ Online
Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

0225.7774777 nhánh 1
Phụ trách SEO, Facebook - Mr. Quyết

Phụ trách SEO, Facebook - Mr. Quyết

0225.7774777 nhánh 4
Phụ trách Kỹ thuật website - Mr. Huy Anh

Phụ trách Kỹ thuật website - Mr. Huy Anh

0225.7774777 nhánh 2
Hỗ trợ quản trị web - Ms. Diệp

Hỗ trợ quản trị web - Ms. Diệp

0225.7774777 nhánh 2
Hỗ trợ quản trị Fanpage - Ms. Hương & Ms. Hợp

Hỗ trợ quản trị Fanpage - Ms. Hương & Ms. Hợp

0225.7774777 nhánh 2
Kế toán - Ms. Linh

Kế toán - Ms. Linh

0225.7774777 nhánh 3
Than phiền, góp ý dịch vụ

Than phiền, góp ý dịch vụ

0888.876.444
0225.7774777 nhánh 9
Vị trí công ty